Brukerhistorier

En oversikt over brukerhistorier laget av Aktiv Eiker.

Brukerhistoriene er publisert på Aktiv Eiker sine nettsider samt Aktiv Eiker sin Facebook side. Dette er historier og videoer alle frisklivssentraler kan dele fritt og de ligger her.

 

Arbeidssted: | 2018-02-07T09:55:24+00:00 20. februar 2017|Informasjon/markedsføring|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar