Velkommen til Idébank for frisklivssentraler!

Idébank for frisklivssentraler gjør det enklere å dele, gjenbruke og finne tiltak og metoder!

Her kan ansatte ved kommunale frisklivssentraler dele erfaringer fra sin kommune og la seg inspirere av det andre har gjort, som del av kvalitets- og utviklingsarbeid.

Ved aktivt bruk av idébanken vil kommunene på en enkel og ressurseffektiv måte nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer.

Meld deg på nyhetsbrevet, og du vil få de nyeste idéene på e-post!

Nyeste idéer

Friskliv for utviklingshemmede

Frisklivssentralen Bergen hadde 2013-2015 et samarbeid om livsstilskurs for ansatte i [...]

Bli en glad 60+

Serniorkurset: bli en glad 60 + er et kurs som går [...]

Mat og følelser

Temasamling om mat og følelser. Både nåværende og tidligere deltakere inviteres, [...]

Brukerhistorier

En oversikt over brukerhistorier laget av Aktiv Eiker. Brukerhistoriene er publisert på [...]