Velkommen til Idébank for frisklivssentraler!

Idébank for frisklivssentraler gjør det enklere å dele, gjenbruke og finne tiltak og metoder!

Her kan ansatte ved kommunale frisklivssentraler dele erfaringer fra sin kommune og la seg inspirere av det andre har gjort, som del av kvalitets- og utviklingsarbeid.

Ved aktivt bruk av idébanken vil kommunene på en enkel og ressurseffektiv måte nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer.

Meld deg på nyhetsbrevet, og du vil få de nyeste idéene på e-post!

Nyeste idéer

Handleliste

Forslag til handleliste med sunne matvarer på ulike språk. Målgruppen er [...]

Fallforebyggende gruppe

Fallforebyggende gruppe er et tilbud til de over 65 år. Hver [...]

Matplakat

Matplakat til bruk hvor det måtte være behov for det. Plakaten [...]

Friskliv for utviklingshemmede

Frisklivssentralen Bergen hadde 2013-2015 et samarbeid om livsstilskurs for ansatte i [...]