Velkommen til Idébank for frisklivssentraler!

Idébank for frisklivssentraler gjør det enklere å dele, gjenbruke og finne tiltak og metoder!

Her kan ansatte ved kommunale frisklivssentraler dele erfaringer fra sin kommune og la seg inspirere av det andre har gjort, som del av kvalitets- og utviklingsarbeid.

Ved aktivt bruk av idébanken vil kommunene på en enkel og ressurseffektiv måte nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer.

Meld deg på nyhetsbrevet, og du vil få de nyeste idéene på e-post!

Nyeste idéer

Gavepose til fastlegene

Gaveposer med sunt og godt innhold samt brosjyrer og reseptblokker. Har [...]

Små grep veileder

Brosjyren inneholder ulike spørsmål som kan gjøre en deltaker mer bevisst [...]

Frisklivshefte aktivitet

Et hefte som kan brukes som inspirasjon til aktivitet med deltakere. [...]

Ung Sterk Aktiv

Målgruppa for tilbudet "Ung Sterk Aktiv" er jenter og gutter i ungdomsskolealder som [...]