Velkommen til Idébank for frisklivssentraler!

Idébank for frisklivssentraler gjør det enklere å dele, gjenbruke og finne tiltak og metoder!

Her kan ansatte ved kommunale frisklivssentraler dele erfaringer fra sin kommune og la seg inspirere av det andre har gjort, som del av kvalitets- og utviklingsarbeid.

Ved aktivt bruk av idébanken vil kommunene på en enkel og ressurseffektiv måte nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer.

Meld deg på nyhetsbrevet, og du vil få de nyeste idéene på e-post!

Nyeste idéer

FRISKUS

Friskus er et livsstilsendringstilbud for familier som har barn med overvekt [...]

Frisklivssti

Frisklivssti i allerede etablert turløype. Plakater med tips og bilder av [...]

BRA MAT på tur

Frisklivssentralen er opptatte av å gi tips om BRA MAT. Dette [...]

Frisklivsløpet

Frisklivssentralene i Hallingdal samarbeider hvert år om å arrangere frisklivsløpet, som [...]